Όροι χρησησ

The user of PLORA® has to accept a series of terms in order to be allowed to use this boating platform.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ PLORA (ΠΛΩΡΑ)

H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «Boat App Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» έχει συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με έδρα στον Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου Διυλιστηρίου, 19300, Αττική, Ελλάδα, ΑΦΜ 801775917, Αρ. Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 163112507000, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (εφεξής «Plora») και λειτουργεί την εφαρμογή Plora (εφεξής η «Εφαρμογή») και τον ιστότοπο – www.plora.gr (εφεξής «Ιστότοπος») (συλλογικά εφεξής «Υπηρεσία(ες)»). Η χρήση των Υπηρεσιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε χρήστη (εφεξής «Χρήστης» ή «εσείς») υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής «Όροι»). Αυτοί οι Όροι αποτελούν μια πλήρως δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Plora («εμείς»), του δικαιούχου όλων των δικαιωμάτων των Υπηρεσιών, και εσάς. Επομένως, συνιστάται να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Οποιαδήποτε πρόσβαση στην Υπηρεσία και χρήση αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων, όπως ισχύουν κατά καιρούς.

Σημειώστε επίσης ότι υφίσταται δημοσιευμένη Πολιτική Απορρήτου, την οποία μπορείτε να βρείτε στο [LINK]. Παρόλο που δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων, σας προτείνουμε να την διαβάσετε για να κατανοήσετε καλύτερα τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για οποιονδήποτε Χρήστη που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Plora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους κατά καιρούς, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην Υπηρεσία στην περίπτωση που εισάγεται σε αυτή μια νέα λειτουργία, για νομικούς λόγους, ρυθμιστικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας ή για την αποτροπή κατάχρησης ή βλάβης, δημοσιεύοντας ειδοποίηση για τον σκοπό αυτό στον ιστότοπο. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους κάθε φορά Όρους, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας. Οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση της Υπηρεσίας από εσάς μετά από μια τέτοια ειδοποίηση θα θεωρείται ως αποδοχή των σχετικών αλλαγών.

Επομένως, εφόσον δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους, σας προτείνουμε να επισκέπτεστε και να επανεξετάζετε το παρόν έγγραφο ανά καιρούς.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ PLORA

Περιγραφή της Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία Plora παρέχει βοήθεια στη ναυτική πλοήγηση και στον προγραμματισμό διέλευσης/ταξιδιών. Επιτρέπει στους χρήστες να οπτικοποιούν ναυτικούς χάρτες που υποστηρίζονται από μια ποικιλία πληροφοριών, να δημιουργούν και να υπολογίζουν διαδρομές, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται και ανεβαίνουν από την Plora και τους χρήστες της μέσω της Εφαρμογής. Η Υπηρεσία παρέχεται μέσω της Εφαρμογής και πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

Χαρακτηριστικά

Η Plora προσφέρει τις ακόλουθες επιλογές στους Χρήστες της:

 • Πλοήγηση μέσω αναζήτησης ή κάνοντας κλικ στον χάρτη.
 • Συνομιλία με φίλους.
 • Σήμα κινδύνου (SOS) σε όλους τους Χρήστες Plora σε ακτίνα 10 χλμ. που μπορεί να ανακληθεί.
 • Κοινή χρήση δρομολόγησης/ προγραμματισμού ταξιδιού.
 • Κοινή χρήση τοποθεσίας στον χάρτη.
 • Χάρτης πρόγνωσης καιρού.
 • Αποθήκευση προσωπικών και δημόσιων τοποθεσιών, και
 • Μεταφόρτωση φωτογραφιών ή/και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου (εφεξής «Περιεχόμενο») στην Εφαρμογή.

Επιτρέπεται επίσης στους χρήστες η χρήση φίλτρων στον χάρτη σχετικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

 • Πάροχοι υπηρεσιών
 • Αγκυροβόλια.
 • Μέρη για κολύμπι.
 • Μερη για φαγητο, και
 • Μέρη για φωτογραφίες.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται εφεξής ως «Χαρακτηριστικά».

Οι χρήστες θα πρέπει να σημειώσουν ότι απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο για να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά η Υπηρεσία Plora . Η σύνδεση στο διαδίκτυο που απαιτείται για την χρήση της Υπηρεσίας και τυχόν σχετικές χρεώσεις (π.χ. έξοδα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας) που προκύπτουν από την χρήση της Υπηρεσίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη σας και γίνονται αποκλειστικά με δικά σας έξοδα.

Χρήση της Υπηρεσίας

 • Η χρήση της Υπηρεσίας απαιτεί εγγραφή του Χρήστη. Ως διαδικασία είναι αρκετά απλή. Απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού Plora όπου ο Χρήστης θα παρέχει όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γενεθλίων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης. Περιττό, να αναφερθεί ότι ο κωδικός πρόσβασής σας θα πρέπει να αποθηκευτεί με ασφάλεια και δεν θα πρέπει να τον μοιραστείτε με κανέναν. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Υπηρεσία παρέχεται σε έναν μόνο Χρήστη και η πρόσβαση στην Υπηρεσία από οποιονδήποτε τρίτο μέσω της χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη απαγορεύεται αυστηρά.

 

 • Μόλις εγγραφείτε, θα έχετε μία δωρεάν δοκιμαστική περίοδο τριών (3) ημερών, όπου μπορείτε να εξερευνήσετε την Υπηρεσία και όλες τις δυνατότητες της και να δοκιμάσετε αν σας αρέσει ή όχι! Μετά τη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, πρέπει να επιλέξετε είτε το πρόγραμμα δύο (2) εβδομάδων είτε το ετήσιο (12 μήνες).

 

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία αποκλειστικά για ιδιωτικούς και προσωπικούς σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται: (i) να προσφέρετε σε τρίτους μια δική σας υπηρεσία που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία. (ii) να μεταπωλείτε την Υπηρεσία, ή (iii) να προσφέρετε την υπηρεσία προς ενοικίαση ή μίσθωση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Plora. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα παραδείγματα που παρατίθενται παραπάνω είναι μόνο για επεξηγηματικούς/ενδεικτικούς σκοπούς. Δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο απαγορευμένων δραστηριοτήτων που αφορούν την Υπηρεσία.

 

 • Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να εκτυπώσετε, να αποθηκεύσετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο δεδομένα από τη βάση δεδομένων της Υπηρεσίας.

 

 • Η Υπηρεσία θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως βοήθημα πλοήγησης. Μπορεί να μην περιέχει όλα τα δεδομένα ναυτικής πλοήγησης που απαιτούνται για ασφαλή ναυτική πλοήγηση και δεν είναι επαρκής ως κύριο μέσο πλοήγησης. Επομένως, αναγνωρίζετε και αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για την χρήση της Υπηρεσίας κατά τη δική σας κρίση.

 

 • Η Υπηρεσία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους.

 

Ακύρωση της Υπηρεσίας

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή. Η ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος του τρέχοντος κύκλου πληρωμής σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συνδρομή σας χωρίς αιτία ανά πάσα στιγμή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

Όπως φαίνεται από τη λίστα των Χαρακτηριστικών που αναφέρεται παραπάνω, ο Χρήστης έχει την επιλογή να ανεβάσει Περιεχόμενο στην Εφαρμογή εάν το επιθυμεί. Αναλαμβάνετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο δημοσιεύετε και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις συνέπειες της δημοσίευσης του Περιεχομένου στην Υπηρεσία.

Μέσω της δημοσίευσης Περιεχομένου στην Υπηρεσία, ο Χρήστης παραχωρεί στην Plora το μη αποκλειστικό, απεριόριστο, μεταβιβάσιμο, υπο-αδειοδοτούμενο και αμετάκλητο δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, διανομής και δημοσίευσης του Περιεχομένου με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε σκοπό. Επιπλέον, ο Χρήστης όταν ανεβάζει Περιεχόμενο στην Plora δηλώνει και εγγυάται ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Απαγορεύεται η υποβολή Περιεχομένου εμπορικής φύσης (συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης), εκτός εάν οι αναρτήσεις αυτές αφορούν την Plora ή την Υπηρεσία και το εν λόγω Περιεχόμενο συμμορφώνεται αυστηρά με τους παρόντες Όρους.

Πρέπει να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο για νόμιμους, εξουσιοδοτημένους και αποδεκτούς σκοπούς. Όταν υποβάλλετε Περιεχόμενο για δημοσίευση από την Υπηρεσία, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι νόμιμο και ότι δεν:

 • παραβιάζει, υπεξαιρεί ή καταπατάει τα δικαιώματα της Plora, των χρηστών μας ή άλλων, συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας, δημοσιότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας,
 • είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, εκφοβιστικό, παρενοχλητικό, ρατσιστικό ή εθνοτικά προσβλητικό ή υποκινεί ή ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα ήταν παράνομες ή άλλως ακατάλληλες, όπως η προώθηση βίαιων εγκλημάτων, η έκθεση σε κίνδυνο ή εκμετάλλευση παιδιών ή άλλων ή η βλάβη άλλων,
 • περιλαμβάνει τη δημοσίευση ψευδών δηλώσεων ή παραπλανητικών δηλώσεων,
 • υποδύεται κάποιον άλλον,
 • περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη προσωπική χρήση των Υπηρεσιών μας, εκτός εάν έχει εγκριθεί διαφορετικά από εμάς,
 • ενέχει κίνδυνο για την προσωπική ασφάλεια, την εν γένει ασφάλεια ή την υγεία ενός ατόμου,
 • ταυτοποιεί άλλα πρόσωπα χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση αυτών των ατόμων για την αποκάλυψη των προσωπικών τους πληροφοριών ή αφορά ανηλίκους και ταυτοποιεί ανηλίκους ή τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ονόματος, ηλικίας, διεύθυνσης ή στοιχείων επικοινωνίας·
 • εκφράζει ψευδώς ή υπονοεί ότι σχετικό περιεχόμενο χρηματοδοτείται ή υποστηρίζεται από την Plora.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και του ιστότοπου της, το λογότυπο Plora τα εμπορικά σήματα ή/και τα διακριτικά υπηρεσιών, καθώς και η βάση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων, ευρεσιτεχνιών, διακριτικών χαρακτηριστικών και εμπορικών μυστικών είναι όλα πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της Plora, τα οποία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Δικαίου της Ε.Ε. και του Διεθνούς Δικαίου.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός, η σύνθεση του περιεχομένου, η εμπορική «ενδυμασία» και η «όψη και αίσθηση» των χαρτών, η διάταξη των Χαρακτηριστικών όπως περιέχονται κατά καιρούς στην Υπηρεσία ανήκουν αποκλειστικά στην Plora ή η Plora έχει άδεια/δικαίωμα χρήσης τους. Η Plora διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα στην Υπηρεσία και κάθε στοιχείο/χαρακτηριστικό αυτής, όπως προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σημειώνεται, ότι ο Χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία, εκτός από τις άδειες χρήσης που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους.

Άδεια χρήσης και περιορισμοί χρήσης

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης του Χρήστη με τους Όρους, η Plora σας χορηγεί με το παρόν μια μη αποκλειστική, χρονικά περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη, μη υπο-αδειοδοτούμενη, ανακλητή άδεια χρήσης της Υπηρεσίας. Κάθε Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Υπηρεσία προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι όταν χρησιμοποιεί την Υπηρεσία δεν θα συμμετέχει σε απόσπαση, εξόρυξη δεδομένων, συγκομιδή, σάρωση/ανάκτηση οθόνης, συγκέντρωση δεδομένων και ευρετηρίαση. Επιπλέον, ο χρήστης συμφωνεί ότι η Υπηρεσία δεν θα αναπαραχθεί, αντιγραφεί, εκμισθωθεί, πωληθεί, εκχωρηθεί υπό άδεια, ή άλλως εκχωρηθεί, μεταβιβασθεί, εξαχθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση, αναδιάταξη, προσαρμογή, μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στην Υπηρεσία, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων. Εξίσου απαγορευμένη είναι η αποσυναρμολόγηση, η ανακατασκευή ή άλλη προσπάθεια απόκτησης του πηγαίου κώδικα της Εφαρμογής και της Ιστοσελίδας και η αποκωδικοποίηση (εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία). Περαιτέρω, η δημιουργία ή/και η ανάρτηση μιας βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά μέρη της Υπηρεσίας δεν επιτρέπεται, εκτός εάν έχει προηγηθεί ρητή συγκατάθεση της Plora .

Ο Χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η χρήση της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο ή για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών όπως ορίζεται στην Ελληνική Νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και στις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου απαγορεύεται. Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας που συνιστά παραβίαση των Όρων απαγορεύεται αυστηρά και συνεπάγεται αυτόματα τον τερματισμό της παραπάνω άδειας. Η άδεια που χορηγείται στον Χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από την Plora, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σχετικά με αυτό και δεν απαιτείται αποζημίωση.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ

Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και «όπως είναι διαθέσιμη». Δεν εγγυόμαστε ότι η Υπηρεσία και οι Λειτουργίες της θα είναι ακριβείς ή ότι θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, ή ότι η λειτουργία της Υπηρεσίας θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι θα διορθωθούν ελαττώματα στην εφαρμογή ή ότι θα είναι πάντα διαθέσιμη ή απαλλαγμένη από όλα τα ζημιογόνα στοιχεία. Η Plora με το παρόν αποποιείται όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και όρους σχετικά με την Υπηρεσία και τα Χαρακτηριστικά της, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων ή/και των όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβειας, πληρότητας και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.

Παρόλο που εργαζόμαστε σκληρά για να σας παρέχουμε μια κορυφαία Υπηρεσία, η Υπηρεσία ενδέχεται να μην περιέχει όλα τα δεδομένα ναυτικής πλοήγησης/ναυσιπλοΐα που απαιτούνται για την ασφαλή ναυτική πλοήγηση/ναυσιπλοΐα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μόνο οι τρέχοντες επίσημοι χάρτες της κυβέρνησης και οι ανακοινώσεις προς τους ναυτικούς περιέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή ναυσιπλοΐα/ ναυτική πλοήγηση.

Η Υπηρεσία της Plora προορίζεται μόνο για σκοπούς επίγνωσης της κατάστασης και δεν προορίζεται για χρήση σε καταστάσεις όπου απαιτούνται ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας ή όπου λανθασμένα, ανακριβή, καθυστερημένα ή ελλιπή δεδομένα τοποθεσίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό, υλική ή περιβαλλοντική ζημιά.

Ως εκ τούτου, αναγνωρίζετε ρητά και συμφωνείτε ότι η χρήση της Υπηρεσίας και των Χαρακτηριστικών της γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Πρέπει να αξιολογείτε τα Χαρακτηριστικά καθώς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας ενέργειες που βασίζονται στην χρήση της Υπηρεσίας και ο κίνδυνος για ικανοποιητική/επαρκή ποιότητα, απόδοση, ασφάλεια, ακρίβεια και επιμέλεια βαρύνει εσάς

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Plora, οι υπάλληλοι και τα στελέχη της, οι αντιπρόσωποι της ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή δημοσίευση της Υπηρεσίας και των Χαρακτηριστικών της δεν φέρουν καμία ευθύνη, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική, επακόλουθη, παραδειγματική ή τιμωρητική, ηθική ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά/βλάβη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων, διακοπή εργασιών ή οποιεσδήποτε άλλες εμπορικές ζημίες ή απώλειες, που προκύπτουν ή σχετίζονται με την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσία, όπως και αν προκληθεί, και ακόμη και αν η Plora έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Η συνολική ευθύνη της Plora, είτε βάσει σύμβασης είτε για αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή οποιουδήποτε άλλου είδους ή τρόπου, που προκύπτει ή σχετίζεται με την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 100 Ευρώ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης συμφωνεί να προστατεύει, να υπερασπίζεται και να αποζημιώνει την Plora , τους δικαιοπάροχους, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους υπεργολάβους και γενικά το προσωπικό της Plora από και έναντι όλων των αξιώσεων και ευθυνών (συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων τρίτων), κάθε ζημίας και δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) χωρίς περιορισμό και που άμεσα ή έμμεσα προκύπτει ή αποδίδεται σε οποιεσδήποτε αξιώσεις για τραυματισμό ή θάνατο οποιουδήποτε ατόμου ή προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων σας, ή για απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε σκάφους, ή με άλλο τρόπο που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζεται με τη χρήση της Υπηρεσίας που παρέχεται κατωτέρω.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Η οποιαδήποτε διαφορά προκύψει υπόκειται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, αυτή η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα δεν θα επηρεάσει τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι παρόντες Όροι περιλαμβάνουν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και της Plora σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος. Καμία παραίτηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους δεν θα είναι έγκυρη εκτός εάν είναι γραπτή και έχει υπογραφεί τόσο από την Plora όσο και από εσάς. Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση δεν θα θεωρείται παραίτηση και από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παραβίαση. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις δεν θα επηρεαστούν.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε και/ή να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά που έχετε στην Υπηρεσία, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Plora. Η Plora μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά της επί της Υπηρεσίας σε τρίτους κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, υπό την προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της Plora απέναντί σας βάσει των παρόντων Όρων.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ PLORA

Οι παρόντες Όροι και η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής Περιεχομένου στην Υπηρεσία, δεν δημιουργούν και δεν θα ερμηνεύονται ως δημιουργία οποιασδήποτε σχέσης, εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας, σχέσης εργοδότη-εργαζομένου, αντιπροσωπείας ή δικαιοπάροχου-δικαιούχου με οποιονδήποτε τρόπο και κάθε είδους μεταξύ των μερών της παρούσας. Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς προορίζεται για δική σας απόλαυση και όφελος και η παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς (με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Όρους) αποτελεί το μοναδικό και επαρκές αντάλλαγμα που δικαιούστε να λάβετε για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή άλλες συνεισφορές που έχετε κάνει στην Υπηρεσία, στην Plora , το Περιεχόμενο και τα Χαρακτηριστικά της και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα.

ΑΝΤΙΚΡΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Σε περίπτωση που εκδώσετε εντολή αγοράς (PO) για την αγορά οποιασδήποτε συνδρομής στην Υπηρεσία, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής αντικαθίστανται από τους παρόντες Όρους που διέπουν και υπερισχύουν όλων των άλλων όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται ή αναφέρονται σε αυτήν την εντολή αγοράς (PO).

ΛΗΞΗ - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να τερματίσετε την χρήση της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε την Plora για έναν τέτοιο τερματισμό. Ωστόσο, εάν θέλετε και η Plora να διαγράψει επίσης τον λογαριασμό σας και τα προσωπικά σας στοιχεία που περιέχονται στον λογαριασμό, διαγράψτε τα μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου εντός της εφαρμογής. Η Plora μόλις λάβει ένα τέτοιο αίτημα, θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διαγράψει αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσετε ότι οι πληροφορίες ενδέχεται να μην διαγραφούν αμέσως από τα εφεδρικά μας συστήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Η Plora διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία και να διακόψει την χρήση της Υπηρεσίας, ανά πάσα στιγμή, εάν συμβεί κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Παραβιάζετε ουσιωδώς ή επανειλημμένα αυτούς τους Όρους.
 • Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε για να συμμορφωθούμε με νομική απαίτηση ή δικαστική απόφαση.

Πιστεύουμε εύλογα ότι η συμπεριφορά σας προκαλεί βλάβη σε έναν χρήστη, σε τρίτο μέρος ή στην Plora .

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες εφαρμοζόμενους όρους και προϋποθέσεις τρίτων όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.
 • Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται τροποποιημένη στον ελάχιστο δυνατό βαθμό για να καταστεί εκτελεστή και εάν δεν μπορεί να εκτελεστεί, τότε θα θεωρείται ότι έχει αποκόπτεται από τους Όρους και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων και το υπόλοιπο τμήμα των Όρων θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε στο μέλλον ότι ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας διέπονται από ξεχωριστούς όρους (όπου, ανάλογα με την περίπτωση, μπορείτε να συναινέσετε χωριστά).
 • Θα εκτιμούσαμε τα σχόλιά σας ή άλλες προτάσεις σχετικά με την Plora και την Υπηρεσία μας, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχετε καμία υποχρέωση να παρέχετε σχόλια ή προτάσεις και ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια ή τις προτάσεις σας χωρίς κανένα περιορισμό ή υποχρέωση να σας αποζημιώσουμε για αυτά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με οποιαδήποτε ερώτηση έχετε για την Υπηρεσία, μέσω των διαύλων επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε το ερώτημά σας το συντομότερο δυνατό.

Boat App Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Διεύθυνση: Ασπρόπυργος, Λεωφόρος Διυλιστηρίου, 19300, Αττική, Ελλάδα

Email: [email protected]

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2022

Navigation app, Sailing app, Island_hopping, Sailor_skipper, Κυβερνήτης σκάφους,Εφαρμογή ναυσιπλοΐας, App πλοήγησης

Copyright @2022 plora. All Rights reserved